Menu

IPG500 IP PBX

IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX

 

 IPG500 IP PBX

 

სერვერი, რომელიც აგებულია IP საკომუნიკაციო პლატფორმაზე

 

 

IPG500 IP PBX

IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX IPG500 IP PBX

 

 IPG500 IP PBX

 

სერვერი, რომელიც აგებულია IP საკომუნიკაციო პლატფორმაზე

 

 

რეზიუმე

IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა შეიძლება დაკონფიგურირდეს, როგორც სოფტსვიჩი (სერვერი), კომპაქტური IP-ზე დაფუძნებული სისტემა ინტეგრირებული მედია გეიტვეით, ან, მედია გეიტვეის თაროს და სერვერის კომბინაცია

KAREL IPG წარმოადგენს მოდულურ, სერვერზე დაფუძნებულ IP საკომუნიკაციო პლატფორმას, რომელიც განკუთვნილია საშუალო და დიდი ორგანიზაციებისთვის

მოქნილი სტრუქტურა
Karel IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა პასუხობს სხვადასხვა სახის ინტერფეისების მოთხოვნებს და ახდენს IP ინფრასტრუქტურის ინტეგრირებას ჰიბრიდულ და ტრადიციონალურ TDM ქსელებთან

აპარატურული ფუნქციები
მოთხოვნილი ინტერფეისების და ტევადობის შესაბამისად, IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა გვთავაზობს სხვადასხვა აპარატურულ ოპციებს. მთლიანად IP კონფიგურაციის შემთხვევაში, სისტემა მუშაობს როგორც სტანდარტული სერვერი და უზრუნველყოფს მაქსიმუმ ტევადობას 32000 IP პორტი. თუ ასევე ტრადიციული სატელეფონო ინტერფეისებია მოთხოვნილი, მაშინ IPG500 და IPG1000 თაროები მუშაობს როგორც მედია გეიტვეი და იძლევიან მაქსიმუმ 32000 TDM პორტს. შესაბამისად სისტემის მაქსიმალური ტევადობა აღწევს 64000 პორტს. არსებობს ასევე IPG500 და IPG1000 თაროების კომპაქტურად გამოყენების ოპცია სერვერის მოთხოვნის გარეშე. ამ გზით, ერთი IPG500 თარო უზრუნველყოფს 112 TDM და 500 IP პორტს.

 

ფუნქციები

სისტემური ფუნქციები
საკომუნიკაციო სისტემა წარმოადგენს ორგანიზაციის მნიშვნელოვან კომპონენტს და მას გააჩნია გადამწყვეტი როლი მისი ეფექტურობის გაზრდაში. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა ამარტივებს ორგანიზაციაში მიმდინარე სამუშაო პროცესს, ისეთი სერვისების გაერთიანების გზით როგორებიცაა: ინტეგრირებული ხმოვანი კომუნიკაცია, ხმოვანი ფოსტა, ხმოვანი ფოსტა Email-ით, ხმის რეგისტრაცია, ვიდეო/აუდიო კონფერენცია, თანაარსებობა, მყისიერი შეტყობინება, Microsoft Outlook-ის ინტეგრირება და ურთიერთქმედება. IPG საკომუნიკციო პლატფორმა მუშაობს SUSE Linux 12.2 ოპერაციულ სისტემაში, რომელიც უზრუნველყოფს ღია-დასრულებულ არქიტექტურას და ასევე, დამუშავების დაბალ მოთხოვნებს. სამრეწველო ტესტირებამ აჩვენა რომ, 1.6 გჰ სიხშირის მცირე წარმადობის სერვერი, ერთ ბირთვიან პროცესორზე და 512 მბიტი ოპერატიული მახსოვრობა, საკმარისია, 2000 IP აბონენტის მომსახურებისათვის განკუთვნილ, მთლიანად ფუნქციონალური IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის საინსტალაციოდ . აშკარაა რომ, დამუშავების სიმძლავრის გაზრდით, გაიზრდება სისტემის მაქსიმალური ტევადობაც.

კონვერგენცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ უკვე მოიტანა კონვერგენციის კონცეფცია. დღეს შეუძლებელია იფიქრო თანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემებზე IT ინფრასტრუქტურის გარეშე. სატელეფონო ცნობარი მხოლოდ ნაწილია იმ მონაცემების, რომლებიც შენახულია ორგანიზაციის სერვერის LDAP -ში (Lightweight Directory Access Protocol). ანალოგიურად, მომხმარებლის ავტორიზაცია, RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) სერვერით პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტში შესაყვანად, ასევე გამოსადეგია IP ტელეფონების იდენტიფიკაციისათვის.

უკუთავსებადობა
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა არის იდეალური გადაწყვეტა იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ უკუთავსებადობა (თავსებადობა წინა ვერსიებთან) ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლის დროს. ამის ერთ-ერთი მაგალითია IPv4 და IPv6 -ებთან შესაბამისობა.

მართვა

განაწილებული არქიტექტურ
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ცალკეული ელემენტები განლაგებულია დამოუკიდებლად. სერვერის, სარეზერვო სერვერის ან მედია გეიტვეი თაროები შეიძლება განაწილდეს სხვადასხვა ადგილას. სერვერების და თაროების (მედია გეიტვეის) სრული ინტეგრაციისათვის IP ქსელში, SIP ან H.323, ტიპიური სახაზო პროტოკოლების დამატებით, IPG პლატფორმა იყენებს Karel-ის მიერ შექმნილ საკუთარ IPCC პროტოკოლს. IPCC საშუალებას აძლევს სისტემის განაწილებულ კომპონენტებს იმუშაონ როგორც ერთმა საკომუნიკაციო პლატფორმამ. სერვერსა და მედია გეიტვეის შორის კავშირის დარღვევის შემთხვევაში, მედია გეიტვეი ავტომატურად გადავა თვით გადარჩენის რეჟიმში და გააგრძელებს იგივე სერვისების განხორციელებას შიდა სერვერის საშუალებით. ეს შიდა სერვერი წარმოადგენს CPU (ცენტრალური პროცესორის) მსგავს პლატას, Qseven მოდულით, რომლის შესაძლებლობები და სიჭარბე ასევე შეიძლება გამოიყენებული იქნას სისტემის მუშაობის დროს.

მომხმარებლის ინტერფეისი
საკომუნიკაციო პლატფორმის ყველა ინტერფეისი დაფუძნებულია web-ზე და თასებადია ყველა პოპულარულ web ბრაუზერთან, ისეთი მობილური მოწყობილობების ბრაუზერების ჩათვლით, როგორებიცაა სმარტფონები და ტაბლეტები. ეს, ადგილმდებარეობის მიუხედავად, იძლევა მის დისტანციურად გამოყენების და მართვის საშუალებას.

მომავლის პერსპექტივა
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა საშუალებას აძლევს მზარდ ორგანიზაციებს, ნებისმიერ დროს გააფართოვონ მათი საკომუნიკაციო სისტემა მცირე დანახარჯებით.

გამოყენება

მობილურობა
IPG უზრუნველყოფს საიმედო და ეკონომიურ საკომუნიკაციო პლატფორმას მობილური თანამშრომლებისთვის. Karel-ის სმარტფონებისა და სოფტფონების აპლიკაციები, სმარტფონრბის, პლანშეტური კომპიუტერებისა და ლეპტოპებისათვის, აფართოებენ უნიფიცირებული კომუნიკაციის შესაძლებლობებს 3G ან Wi-Fi ქსელში. DECT საბაზო სადგურების ან Wi-Fi შეღწევის წერტილების გამოყენებით, IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა უზრუნველყოფს რადიო დაფარვას და იძლევა საიმედო უკაბელო კომუნიკაციის შესაძლებლობას მობილურ აბონენტებთან, კომპანიის ნებისმიერ წერტილში.

ორგანიზაციები და მათი ოფისები განლაგებულია სხვადასხვა ადგილას და ხშირად, თანამშრომლებიც არ იმყოფებიან ოფისში ერთ და იგივე დროს. გარდა ამისა, ზოგიერთ თანამშრომელს იშვიათად აქვს თან ტელეფონი. ამან გააჩინა იდეა, დაიზოგოს ოფისის რესურსები და ერთობლივად იქნას გამოყენებული სატელეფონო მოწყობილობები. IPG საკომინიკაციო პლატფორმის "ცხელი მაგიდის" (Hot Desking) ფუნქცია მომხმარებელს აძლევს, IP ტელეფონის გაზიარების (ერთობლივად გამოყენების) საშუალებას, მის საკუთარ ექაუნტზე შესვლის გზით. შესვლის შემდეგ, საერთო IP ტელეფონი ხდება აბონენტის პერსონალური ტელეფონი მისი საკუთარი ნომრით და პარამეტრებით. საერთო ტელეფონის გამოყენება გამოძახებების ჩანაწერების ჩამონათვალში დაფიქსირდება შიდა აბონენტის სპეციფიკური ნომრის სახით. ცხელი მაგიდის ფუნქციის ამოქმედების შემდეგ, საერთო ტელეფონი დაუყოვნებლივ გარდაიქმნება გაფართოებული ფუნქციების და გაზრდილი ავტორიზაციის მქონე ტელეფონად და ხშირად გამოიყენება მაგალითად, შეხვედრების და საკონფერენციო ოთახებში, ყავის ან ცივი წვენის მოსათხოვნად.


მომხმარებლის WEB გვერდი (WEB-კონსოლი)
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის გამოყენებისას აბონენტის სატელეფონო შესაძლებლობები არ არის შეზღუდული მისი ტელეფონის აპარატით. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის თითოეულ მომხმარებელს გააჩნია web-ზე დაფუძნებული ინტერფეისი გამოძახებების გასაკეთებლად და მისი ექაუნტის სამართავად პერსონალური კომპიუტერიდან ან სმარტფონიდან. მომხმარებელს შეუძლია აამოქმედოს გამოძახება, მართოს საკონფერენციო ოთახი, შეცვალოს გადამისამართების პარამეტრები, დაათვალიეროს გამოძახებების ისტორია, ნახოს გამოტოვებული გამოძახებები ან მიღებული ხმოვანი ფოსტა ვებ კონსოლის ინტერფეისზე.

MICROSOFT OUTLOOK ინტეგრაცია
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა ინტეგრირებულია Microsoft Outlook-ის პროგრამასთან. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის მომხმარებელს, შეუძლია მოახდინოს გამოძახება და გამოიყენოს სერვისული ფუნქციები მისი Email პროგრამიდან.

საკონფერენციო ოთახი
საკონფერენციო მომსახურება საშუალებას იძლევა დაიზოგოს მოგზაურობის ხარჯები და დრო. მომხმარებლებს, web-ზე დაფუძნებული ინტერფეისის საშუალებით, შეუძლიათ გამოიყენონ პაროლი, კონფერენციის მართვის, ან მათ საკონფერენციო ოთახში შეღწევის შეზღუდვის მიზნით.

მყისიერი შეტყობინება
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის IP ტელეფონის აბონენტს შეუძლია გააგზავნოს და მიიღოს მყისიერი ტექსტური შეტყობინებები.

თანაარსებობა
აბონენტების თანაარსებობის სტატუსი შეიძლება დათვალიერდეს web ინტერფეისით ან დაკავების ნათურების ველის (BLF-Busy Lamp Field) მქონე ტელეფონებით.

ვიდეო კომუნიკაცია
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის ყველა აბონენტს შეუძლია ისიამოვნოს ვიდეო კომუნიკაციით, IP ვიდეო ტელეფონების ან Karel-ის სმარტფონი/სოფტფონის გამოყენებით.

დეტალები

 WEB-ტელეფონი
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმას გააჩნია დააწკაპუნე-ილაპარაკე ფუნქციის მხარდაჭერა, რომელიც ინიცირებულია ორგანიზაციის საიტიდან. ამ ვებ გვერდის შესაბამის ბმულზე დაწკაპუნებით, ვიზიტორს შეუძლია პირდაპირ დაელაპარაკოს წინასწარ განსაზღვრულ IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის აბონენტს.

ავტო თანხლება
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმაში ინტეგრირებული ავტო თანხლების ფუნქცია უზრუნველყოფს შემომავალი გამოძახებების ეფექტურ განაწილებას და ზრდის კორპორაციის იმიჯს.

ხმოვანი ფოსტა Email-ით
ელექტრონული ფოსტისა და ტელეფონიის ინტეგრაცია, წარმოადგენს კონვერგენციის სასურველ ფუნქციას კომუნიკაციაში. IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის მომხმარებელს, უკვე კარგად ცნობილი ხმოვანი ფოსტის გამოყენებასთან ერთად, დამატებით შეუძლია ხმოვანი ფოსტა მიიღოს email-ის სახით.

ხმის რეგისტრაცია (გამოძახების ჩაწერა)
ხარისხის უზრუნველყოფა, მწარმოებლურობის შეფასება, ტრინინგი ან კანონიერი მოსმენა, არის ხმის რეგისტრაციის სისტემის გამოყენების ძირითადი მიზეზები. Karel-ის IPG საკომუნიკაციო პლატფორმა უზრუნველყოფს მთლიანად ინტეგრირებულ ხმის რეგისტრაციის გადწყვეტას, მონიტორინგის და შენახვის სხვადასხვა ვარიანტებით. დამატებით, ლოკალურ და დისტანციურ შემნახველ მოწყობილობებზე ჩაწერილი გამოძახებები შეიძლება დამუშავდეს, WEB-CM ინტერფეისით მიღებულ გამოძახებების რეგისტრაციის ჩამონათვალთან ერთად ან ავტომატურად გადაიგზავნოს email-ის დანართის სახით.

გამოძახებების დეტალური რეგისტრაცია (WEB-CM)
IPG საკომუნიკაციო პლატფორმის WEB-CM პროგრამული მოდული, უზრუნველყოფს გამოძახებების დეტალების ეფექტურ შენახვას, ანალიზს და მათი ფასის განსაზრვრას (ბილინგს). შესაძლებელია განისაზღვროს გამოძახებების ტარიფები აბონენებისთვის ან მაგისტრალური ხაზის ჯგუფებისთვის და სპეციფიური სატარიფო ცხრილის საფუძველზე შეიძლება დაპროგრამდეს ოპტიმალური პარამეტრები სხვადასხვა თარიღისა და დროის შესაბამისად.

 

FAX SERVER
IPG communication platform supports T.38 protocol for transmission of fax messages over IP lines and employs a fax server for distribution of fax messages through email.

GSM GATEWAY & SMART CALL BACK
IPG communication platform is fully compatible with Karel GT40M GSM gateway. A common drawback of having a missed call from an organisation’s GSM gateway occurs when the called party wants to call back. As the initial call to the mobile phone has passed through the GSM gateway, called party would only see the common phone number of the SIM card installed in the GSM gateway.
Therefore, if the called party calls back the missed number, the call would be most probably answered by the operator or the auto attendant, but not by the specific person who initiated the first call. For such cases, IPG communication platform automatically diverts the call-back of missed mobile call to the initial caller.

INTEGRATION WITH OTHER SYSTEMS
It is possible to integrate IPG communication platform with various solutions through standard interfaces and protocols. Integration facilities include hotel/property management systems such as Fidelio, video conferencing, collaboration solutions, security solutions, customer relationship management solutions or call centers.

WIDEA
WIDEA is the web based management software of IPG communication platform for programming, maintenance and alarm management. Different authority levels can be assigned to different administrator accounts using WIDEA. As the software is web based, administrators have the flexibility of having remote access to the system through PC’s, tablets or smartphones.

REMOTE SOFTWARE UPDATE
All software components of IPG communication platform can be remotely loaded to the system. By just having an Ethernet access to the system, administrators can perform all the software related issues from a remote location.

AUTO CONFIGURATION
Depending on the quantity of IP phones in an organisation, reconfiguring all the IP phones one-by-one may become practically impossible. Auto configuration feature of IPG communication platform lets IP phones to be configured all together or as groups.

WEB BASED USER INTERFACES
All computer interfaces of IPG communication platform are web based. Any device with a compatible web browser can be used for accessing the system from any location.

COMPATIBILITY WITH IT ENVIRONMENT
Hardware components of IPG communication platform perfectly fit into the IT room. Servers and racks are compatible with 19” standard cabinets. As the communication between the standalone units of the platform are purely through IP, integrating them require only standard network elements or cables such as CAT5/6 or fiber optics. All interface ports of the platform (including TDM ports) require only the standard RJ45 connectors.

OPERATING SYSTEM AND COMPUTER PERIPHERIALS
SUSE Linux 12.2 operating system provides an open-ended architecture and lower processing requirements to IPG communication platform. It is also possible to directly connect computer peripherals such as monitor, keyboard or mouse to servers or racks of IPG communication platform.

IPv6 COMPATIBILITY
In order to provide a future proof solution, Karel IPG communication platform is compatible with IPv4, IPv6 as well as hybrid networks that utilize both IPv4 and IPv6.

DIRECT FIBEROPTIC CONNECTIVITY & INTERNAL ETHERNET
SWITCHES
IPG communication platform does not require any external devices for fiber optic connectivity. It is possible to directly terminate fiber optic cable on IPG500 or IPG1000 racks. Also, the platform is equipped with built-in Ethernet switches on CPU, media gateway and fiber optic cards. As IPG platform does not require an external Ethernet switch or fiber optic converter, related complexities of feeding or maintaining these critical components are eliminated.

ALARM AND FAILURE MANAGEMENT
IPG communication platform is equipped with an integrated alarm and failure management system. This system lets system administrators to monitor (real time), report (real time) or log the possible system faults or link/port failures. Depending on the importance of fault conditions, alarm actions may include triggering calls, SMS or email messages to predefined recipients or initiating audiovisual signals on the alarm panel. It is also possible to monitor the alarms of distributed systems on a map through the alarm interface. With four additional alarm inputs, IPG communication platform also acts as an alarm communication hub for other alarms to be triggered by other systems in the organisation such as UPS, fire alarms, burglar alarms or a like.

SNMP
IPG communication platform supports Simple Network Management Protocol. For organisations with a varying amount of IT equipment, managing all this equipment with different proprietary interfaces may become too difficult and time consuming. SNMP sets a simple platform for system administrators to manage of all supported devices on IP networks.

RADIUS / ACTIVE DIRECTORY SUPPORT
IPG communication platform seamlessly integrates with RADIUS and Active Directory services.

INTEGRATION WITH LDAP
Organisations using an LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) server do not need to care about creating or updating a separate directory for IPG communication platform, which is compatible with LDAP.

SECURITY
In order to ensure a secure communication platform, Karel IPG series support the following features:
• Encryption (sRTP, TLS)
• Protection against DDOS attacks
• Password aging
• Different administrator account levels

RTP PROXY – REMOTE IP EXTENSIONS WITHOUT VPN
Communication with remote IP phones behind a NAT (Network Address Translator) is a common difficulty in VoIP platforms. RTP proxy feature of IPG communication platform allows the system administrators to bridge the VoIP communication between the server and remote IP phones behind a NAT without requiring a VPN (Virtual Private Network).

სპეციფიკაციები

 SYSTEM CAPACITY
Independent Switching Units
IPG500: 224 TDM & 500 IP ports

Total IPG Platform
32000 IP ports (Server)
32000 TDM ports (Combination of IPG500 and IPG1000 racks)

INTERFACE CARDS
Analog Extension Card (FSK Caller ID)
Analog Line Card (FSK or DTMF Caller ID)
Proprietary Digital Extension Card
Hybrid Card
E1 Line Card (PRI, R2 or QSIG)
E&M Line Card
MGW Card (for the interconnection of IP and TDM ports)
VRC Card (for auto attendant, voice mail and voice logger (call
recording))
FOC Card (Fiber Optic Converter with 4 RJ-45 and 1 SC connectors)
FCT Card (GSM Interface Module for Karel GT40M GSM Gateways )
I/O Card (with 2 analog extension ports, alarm inputs, door opener,
music source connector, paging port, RS232 port)

PROCESSOR
Stored program control (SPC)
Distributed processor architecture
High system reliability
Optional CPU redundancy (for IPG1000)

HARDWARE SPECIFICATIONS
Ethernet Interface: 10/100/1000 Base-TX
IP Protocols: H. 323 (for lines), SIP (for lines/extensions)
Analog Extension Interface: Caller ID, DP/DTMF signaling, 12 KHz metering pulse generation, polarity reversal, automatic gain adjustment, automatic line control
Analog Line Interface: Caller ID, DP/DTMF signaling, 12/16 KHz metering pulse & polarity reversal detection
E1 Interface: ETSI EN 300 402
PRI ISDN Interface: DSS1 (Q921 & Q931) - ETSI EN 300 403
R2 Digital Interface: DC Loop or Pulse signaling
E&M Interface: Types 1/ 2/3/4/5, 2-wire/4-wire audio connections,
wink/immediate/delay start signaling, DP/DTMF number dialing.
USB: 2xUSB 2.0
Power: 48 VDC, max 350 Watt/rack
Connectors: RJ45 (Ethernet, Lines / Extensions), 623K4 (Relay/Music Source), RJ11 (RS232), Pin type-2 pin (External Devices)
Peripherals: Standard Telephones, Karel Feature Phones (FT20), Karel Digital Phones (ST26, ST30, NT30D, NT10D), Karel DSS Modules (DSS20-00,DSS20-28,DSS25-28,DSS3K-24,DSS3L-24), PC/Serial Printer, Alarm, Paging
CRL (Call Record Listing): PC Interface (LAN or PC), Serial Printer
Interface

SOFTWARE SPECIFICATIONS
Servers: Embedded Proxy, Registrar, Presence & IM
Operating System: Linux Suse 12.2
CRL Capacity: 7.250.000 (for IPG1000) – 1.000.000 (for IPG500)

PHYSICAL SPECIFICATIONS
IPG500
3U chassis, 19" compatible or wall-mountable
268 (w) x 131 (h) x 387 (d) (mm)
483 (w) x 131 (h) x 387 (d) (mm) (including support brackets)
Weight: 7 kg


440 (w) x 132.5 (h) x 440 (d) (mm)
480 (w) x 132.5 (h) x 462 (d) (mm) (including power supply)
Weight: 10 kg

AMBIENT CONDITIONS
Temperature: -5°C to +40°C, Humidity: 20% to 80%

სატელეფონო სისტემები

Go to top