Menu
ms48ip 1  ms48ip 0 MS48 IP PBX                                       

 MS48 IP PBX

 

MS48C სატელეფონო სისტემა არის იდეალური ბიზნეს-გადაწყვეტილება მზარდი კომპანიისთვის, რომელიც დაინტერესებულია საოფისე და საწარმოო სივრცის ავტომატიზაციასა და მოქნილობაში.

ms48ip 1  ms48ip 0 MS48 IP PBX                                       

 MS48 IP PBX

 

MS48C სატელეფონო სისტემა არის იდეალური ბიზნეს-გადაწყვეტილება მზარდი კომპანიისთვის, რომელიც დაინტერესებულია საოფისე და საწარმოო სივრცის ავტომატიზაციასა და მოქნილობაში.

რეზიუმე

MS48C წარმოადგენს ფართო შესაძლებლობების საკომუნიკაციო სისტემას მცირე/საშუალო ბიზნესისათვის და სახლისათვის შემდეგი ტევადობით: 48 ანალოგური პორტი, 36 IP პორტი.

 • საბაზო ტევადობაა: 4 ანალოგური ხაზი, 12 ანალოგური აბონენტი, 4 IP ხაზი და 8 IP აბონენტი. სისტემა შეიძლება გაფართოვდეს: 4-12 ანალოგური ხაზი, 12-40 ანალოგური აბონენტი, 12 IP ხაზი და 24 IP აბონენტი
 • 100 ზე მეტი პროგრამირებადი მომხმარებლის ფუნქცია მოხმარებლის სერვისისა და ტექნიკური მომსახურებისათვის
 • მოდულური გაფართოების და ფუნქციების დამატების შესაძლებლობა
 • სერვისისა და მომსახურების ფუნქციების დისტანციურად მართვა და პროგრამირება
 • გამომძახებლის ნომრის და სახელის ჩვენება ნომრის ამომცნობ (CID) ტელეფონზე (არჩევითი)
 • ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა და მიღება სტაციონალური ტელეფონიდან ყველა სხვა თავსებად ტელეფონებზე (არჩევითი)
 • შიდა აბონენტის მსგავსად, PBX ფუნქციების გამოყენების შესაძლებლობა ინტერნეტის საშუალებით, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ადგილიდან
 • ვიდეო გამოძახების მხარდაჭერა
 • მულტიმედიური კომუნიკაციები
 • ეფექტური და ეკონომიური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა
 • მობილურობა IP ტელეფონით, Softphone –ით, Wi-Fi ტელეფონით, IP DECT ტელეფონით, ან VoIP მხარდაჭერის მქონე Smartphone–ით. სისტემა, მისი კავშირის შესაძლებლობებით უზრუნველყოფს მობილურობას ბიზნესში, მიუხედავად ადგილმდებარეობისა. ასევე, აადვილებს კომპანიის მობილური თანამშრომლების ხელმისაწვდომობას
 • თანაარსებობის (Presence) და მყისიერი შეტყობინებების მხარდაჭერა
 • სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა Firewall-ით
 • გამოძახების უსაფრთხოების(sRTP/TLS IP შიფრირება) და დაცული აუდიო კომუნიკაციის უზრუნველყოფა
 • IP გამოძახებისას ხმის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, ქსელის მონიტორინგით და QoS მხარდაჭერის საშუალებით შესაბამისი ზომების მიღებით

დეტალები

აბონენტის ფუნქციები

 • ცხელი ხაზი
 • შეჭრა
 • მუსიკა დალოდებისას
 • გამოძახების გადაცემა
 • გამოძახების გადამისამართება (გარე ხაზი/აბონენტი)
 • ხაზის ხაზთან შეერთება
 • გარე გამოძახების ავტორიზაციის შეზღუდვა
 • გარედან გამოძახებებაზე ავტომატური პასუხი
 • ხაზის პირდაპირი გადართვა კონკრეტულ აბონეტთან ძაბვის გამორთვის შემთვევაში
 • მოქნილი ღამის სერვისი
 • ფაქსის გადამისამართება
 • დაყოვნებული საგანგებო ხაზი
 • გარე მუსიკალური წყაროს შესასვლელი
 • შეხსენების სერვისი
 • აბონენტის/ხაზის ჯგუფები
 • კარის გაღება
 • კონფერენცია
 • შემთხვევითი გამოძახება
 • სიგნალი დაკავებული აბონენტს
 • საერთო და პირადი ფონდი
 • ავტომატური გამოძახება
 • ხაზის ავტომატური შემოწმება
 • გარე ხაზის გამოძახების ხანგრძლივობის პროგრამირება
 • "არ შემაწუხო"
 • შერჩეულ ხაზზე შეღწევა
 • გამოძახების სერიული გადაცემა
 • გადმორეკვა
 • ნომრის გამეორება
 • ტელეფონის ჩაკეტვა
 • დისტანციური პროგრამირება
 • SIP აბონენტის და ხაზის მხარდაჭერა
 • მაღალი აუდიო ხარისხი IP გამოძახებებისას
 • ვიდეო გამოძახების მხარდაჭერა
 • G.711, G.729 A/B, G.723.1, G.726/G.727 კოდეკების მხარდაჭერა
 • T.38 IP ფაქსის მხარდაჭერა
 • RTP/RTCP
 • RFC 2833, SIP INFO და ზოლის შიგნით DTMF დეტექტირება, გენერაცია
 • დინამიკური რყევის (jitter) ბუფერი
 • პაკეტების დაკარგვის კომპენსირება
 • ავტომატური გაძლიერების რეგულირება
 • სიჩუმის დეტექტორი
 • ექოს კომპენსატორი

გადაწყვეტები

 • ყველაზე იაფი მარშრუტის (LCR) ფუნქცია
 • შიდა აბონენტთან დაკავშირება და შეტყობინების დატოვება ოპერატორის გარეშე, ავტომოპასუხისა და ხმოვანი ფოსტის ფუნქციის მეშვეობით (არჩევითი)
 • პროდუქტიული და ეკონომიური კომუნიკაცია, კომპიუტერის დისპლეიზე ტელეფონის ტრაფიკზე ტარიფის და ხანგრძლივობის ინფორმაციის მონიტორინგით, Net-CM გამოძახებების ჩამონათვალის ანგარიშების პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით (არჩევითი)
 • PBX-ის მრავალრიცხოვანი ფუნქციების გამოყენება სწრაფად და ეფექტურად, მომხმარებლის მიერ მისი ტელეფონიდან ამოქმედებული ფუნქციის კოდის მონიტორინგით კომპიუტერის დისპლეიზე, Net-Console (CTI)–ის პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით (არჩევითი)
 • კარისფონთან კავშირი ნებისმიერი შიდა აბონენტის ტელეფონიდან და კარის გაღება ამ ტელეფონიდან კოდის აკრეფით (არჩევითი)
 • PBX-ის მრავალრიცხოვანი ფუნქციების მარტივად ამოქმედება სისტემური ტელეფონების საშუალებით (არჩევითი)
 • Firewall
 • გამოძახების უსაფრთხოება (sRTP/TLS IP დაშიფრული კოდირებით)
 • მობილური აბონენტი
 • QoS

მახასიათებლები

 ტევადობა:

 • MS48C = მთლიანად 48 ანალოგური პორტი + 1 კარისფონის არხი + 36 IP პორტი (არჩევითი)
 • 4 / 12 ანალოგური ხაზი
 • 12 / 40 ანალოგური აბონენტი
 • 12 IP ხაზი
 • 24 IP აბონენტი

მართვა:

 • მთავარი პროცესორი: AM188ES
 • EPROM (1 მბიტი)
 • EEPROM (4 კბიტი)
 • 512 კბიტი სტატიკური RAM NiMh ბატარეიით
 • AC494 DSP

კომუტაცია:

 • CMOS არხების კომუტაცია სივრცითი გაყოფის მულტიპლექსირებით
 • Ethernet კომუტაცია
 • ტონები: სტანდარტული

კვება:

 • 230 VAC – 50 ჰც

ზომები:

 • 39 სმ x 48 სმ x 13 სმ

ლიტერატურა

 

PDF downlaod3

     MS მომხმარებლის სახელმძღვანელო . . . > >

სატელეფონო სისტემები

Go to top